PENGERTIAN ZONA PERDAGANGAN BEBAS DAN KARGO

By On Saturday, December 7th, 2013 Categories : Ekonomi

FREE TRADE ZONE OR FREEPORT / ZONA PERDAGANGAN BEBAS ATAU PELABUHAN BEBAS adalah suatu kawasan daerah pedalaman yang dekat, yang diperuntukkan sebagai pelabuhan udara atau laut dimana IMPOR (IMPORTS) dapat dilakukan tanpa pembayaran BEA MASUK (IMPORT DUTY) atau TARIF (TARIFFS) untuk kemudian barang-barang tersebut diekspor (lihat EXPORTS) baik berupa barang setengah jadi maupun berupa barang jadi. Lihat ENTREPOT TRADE.
FREIGHT OR CARGO / PENGANGKUTAN ATAU KARGO adalah barang yang berada dalam proses pengangkutan dari pabrik atau depot ke pelanggan melalui jalan darat, kereta api, laut, atau udara, yang melibatkan baik perdagangan barang domestik maupun internasional. Pemindahan barang dapat dilakukan oleh bagian distribusi dari pemasok atau oleh armada angkutan yang berdiri sendiri dan PERUSAHAAN PENGANGKUTAN (FREIGHT FORWARDERS).

PENGERTIAN ZONA PERDAGANGAN BEBAS DAN KARGO | ok-review | 4.5