Sebutan dalam tradisi Katolik yang menunjuk kepada orang-orang majus yang datang dari Timur ke Yerusalem pada waktu kelahiran Yesus. Orang-orang majus ini bertanya-tanya: “Di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami orang. Dalam situasi ini, kadang-kadang pihak ketiga mendapatkan keuntungan dari pertikaian ini. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak ketiga, pihak-pihak yang bertikai berlomba memberikan jasa atau hadiah.