PENGERTIAN TARIKAT IDRISIYAH

By On Sunday, March 23rd, 2014 Categories : Antropologi

PENGERTIAN TARIKAT IDRISIYAH. Salah satu aliran tarikat yang berasal dari Afrika Utara. Nama Idrisiyah dinisbahkan kepada Sayyid Ahmad bin Indris, tokoh utama tarikat ini. Menurut keyakinan para penganut­nya, tarikat ini berasal dari Nabi Muhammad saw. dan diturunkan kepada Abu ‘1-Abbas al-Khidr (yang di­yakini sebagai Nabi Khidr), kepada Sayyid ‘Abdu ‘1- ‘Aziz al-Dabbagh al-Fasi (wafat tahun 1131 H), ke­pada Sayyid ‘Abdu ‘1-Wahhab al-Tazi (wafat tahun 1210 H) dan kepada Sayyid Ahmad bin Idris al-Fasi (wafat tahun 1253 H).
Tarikat Idrisiyah masuk ke Indonesia melalui ‘Abdul Fattah (1884-1947), ulama kelahiran Cidahu, Tasikmalaya. Ia mengajarkan tarikat Idrisiyah sejak tahun 1932, sekembalinya dari Mekah. Sebagai guru tarikat, ‘Abdul Fattah dipanggil dengan sebutan ke­hormatan syaikhu ‘l-akbar atau guru agung. Sepening­gal Syekh Abdul Fattah, tarikat ini dipimpin oleh Syekh Muhammad Dahlan dan berpusat di Pagending- an, Tasikmalaya. Di Pagendingan dibangun sebuah pesantren, Pesantren Fat-hiyah.
Para penganut tarikat Idrisiyah biasanya memeli­hara jenggot, berpakaian gamis putih, mengenakan sorban dan selendang hijau, dan kaum wanitanya mengenakan cadar.

PENGERTIAN TARIKAT IDRISIYAH | ok-review | 4.5