PENGERTIAN KOSMOLOGI

By On Monday, April 28th, 2014 Categories : Ilmu Alam

PENGERTIAN KOSMOLOGI – Pengkajian hal-ihwal dan evolusi alam semesta secara keseluruhan. Istilah lain yang erat berkaitan dengan kosmologi adalah kosmogoni yang kadang dianggap bagian dari kosmologi, yaitu pengkajian asal-usul dan lahirnya alam semesta. Kos­mologi memanfaatkan baik pengamatan keilmuan dan teori-teori fisika, maupun berbagai falsafah dan pandangan yang sedang dianut orang dalam zaman dan peradaban itu.
Ilmu yang membatasi diri semata- mata pada pengkajian keilmuan mengenai benda la­ngit dan alam semesta adalah astronomi. Sementara itu astrologi, yang di kalangan ilmuwan dianggap se­bagai ilmu semu, membahas pengaruh posisi relatif dan gerak benda langit (terutama matahari, bulan, pla­net, dan ke-12 zodiak) pada nasib manusia.

PENGERTIAN KOSMOLOGI | ok-review | 4.5