PENGERTIAN KOORDINAT

By On Saturday, April 26th, 2014 Categories : Teknologi

PENGERTIAN KOORDINAT –¬†Adalah seperangkat bilangan yang menyatakan dengan tepat kedudukan sebuah titik dalam ruang. Dalam ilmu ukur, biasanya digunakan koordinat Kartesius.
Sistem koordinat kutub atau polar menggunakan dua bilangan: r ialah jarak dari titik awal O ke titik itu,
dan sudut T atau 0 ialah sudut antara garis hubung itu dan sumbu-x. Lihat gambar di halaman samping.
Sistem koordinat kutub dan sistem koordinat Kar­tesius dapat saling diubah. Pengubahan ini dinyatakan oleh hubungan:
r={x2 + S)m
x-r cos0 dan y-r cos0.

PENGERTIAN KOORDINAT | ok-review | 4.5