PENGERTIAN JELAGA

By On Saturday, April 5th, 2014 Categories : Review

PENGERTIAN JELAGA – Bubuk halus karbon yang dihasilkan bila hidrokarbon dibakar tak sempurna. Jelaga lazim di­jumpai pada asap lampu dan kompor minyak tanah Jelaga juga terbentuk pada pembakaran kayu, arang dan batu bara.
Pada suatu skala 0 untuk hitam sempurna dan 1 untuk putih sempurna, jelaga mempunyai nilai 0,02 Untuk perbandingan: arang akan bernilai 0,04 dan salju 0,7.
Jelaga dalam keadaan yang cukup murni diguna­kan sebagai pigmen hitam, misalnya untuk tinta cetak, kertas karbon, dan keramik. Jelaga ini dibuat dengan pembakaran tak sempurna residu ter batu bara atau produk minyak bumi seperti kreosot, minyak tanah dan minyak berat lain. Pengumpulan jelaga dilaku­kan dengan menggunakan berturut-turut pemisah, pe­nyaring, dan pengendap elektrostatik.

PENGERTIAN JELAGA | ok-review | 4.5