PENGERTIAN JALAN DAMAI

By On Thursday, April 3rd, 2014 Categories : Review

PENGERTIAN JALAN DAMAI – Suatu usaha menyelesaikan masa­lah atau perkara di luar pengadilan. Perkara atau ma­salah yang dapat dilakukan dengan jalan damai ialah perkara perdata/sipil dan perkara pidana yang ber­sifat khusus, seperti delik pengaduan. Jalan damai ini dapat dilakukan langsung antara para pihak atau me­lalui pihak ketiga seperti BANI. Menyelesaikan per­kara secara jalan damai merupakan cara terbaik, ka­rena perkara dapat diselesaikan secara tuntas, diam arti semua pihak mendapat kepuasan murni.

PENGERTIAN JALAN DAMAI | ok-review | 4.5