PENGERTIAN JAKSA AGUNG

By On Thursday, April 3rd, 2014 Categories : Review

PENGERTIAN JAKSA AGUNG – Menurut Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, adalah penuntut umum tertinggi yang memimpin serta mengawasi para jaksa dalam melaksanakan tugas. Jaksa agung dapat mengesapingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum dan, walau tidak dinyatakan dengan tegas, jaksa agung dalam mengesampingkan suatu perkara senan­tiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu, di an­taranya dengan kepala kepolisian RI, menteri, bah­kan dengan presiden.

PENGERTIAN JAKSA AGUNG | ok-review | 4.5