PENGERTIAN FLUORIT

By On Friday, March 14th, 2014 Categories : Review

Mineral lunak dengan kilap seperti kaca yang di alam dijumpai sebagai endapan biru, lemba- ‘ yung, kuning, cokelat, merah, hijau, atau pun tak berwarna, bergantung pada kandungan logam lain seba­gai pengotor. Fluorit murni mempunyai rumus kimia CaF2. Mineral ini termasuk mineral murni tembus cahaya. Mineral fluorit terdapat di mana- mana dalam kerak bumi.
Dalam industri mineral ini disebut juga fluorspar dan fluor. Mineral ini banyak digunakan untuk me­nyerap pengotoran dan menurunkan titik leleh dalam pembuatan baja dan logam aluminium. Asam fluori­da, bahan kimia industri yang berbentuk gas dan ber­bahaya, dibuat dari fluorit ini. Fluorit pernah digu­nakan dalam membuat lensa dan prisma rangkap da­lam spektrograf.

PENGERTIAN FLUORIT | ok-review | 4.5