PENGERTIAN EMPEDU

By On Thursday, February 27th, 2014 Categories : Kesehatan

Merupakan cairan berwarna kuning ke­emasan dengan pH sekitar 7,1—7,3 yang dihasil­kan oleh sel-sel hati. Empedu dibentuk secara terus- menerus dan dialirkan dari hati ke kandung empedu. Di dalam kandung empedu, cairan ini akan diserap airnya sehingga menjadi pekat dan kemudian disim­pan di situ. Bila makanan masuk ke dalam usus ke­cil, kandung empedu akan berkontraksi untuk me­ngeluarkan isinya ke usus 12-jari. Empedu berguna dalam pencernaan lemak serta vitamin-vitamin yang larut di dalamnya.
Komponen empedu yang terpenting untuk pencer­naan adalah garam empedu. Garam empedu ini ber­sifat merendahkan tegangan permukaan sehingga mampu memecah senyawa lemak yang kompleks men­jadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga dapat teremulsi. Partikel lemak yang telah diemulsikan ini lebih mudah dicernakan oleh enzim pemecah lemak. Garam empedu, yang merupakan garam natrium atau kalium dari asam empedu, juga membantu proses pe­nyerapan hasil akhir pencernaan lemak serta vitamin- vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Setelah terpakai, garam dan asam empedu akan diserap kembali dan diangkut ke hati, kemudian dipakai lagi untuk menghasilkan empedu baru. Siklus ini disebut sirkulasi enterohepatik. Asam empedu atau asam kolat, dibentuk di dalam sel-sel hati dan me­rupakan hasil akhir pemecahan kolesterol.
Empedu juga mengandung pigmen empedu, ko­lesterol, lesitin dan air, yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Jadi, empedu dalam hal ini berfungsi sebagai media untuk membuang zat-zat yang tidak diperlu­kan tubuh. Pigmen empedu, yaitu bilirubin dan bil}. verdin, memberi warna pada empedu, sedangkan war­na tinja disebabkan oleh hasil pemecahan pigmen empedu dalam usus.
Bila sekresi empedu terganggu seperti pada sum­batan saluran empedu, tinja akan berwarna pucat, dan dikenal sebagai feses akolis. Pencernaan dan penye­rapan lemak akan terganggu dan dapat terjadi defi­siensi vitamin-vitamin yang larut di dalamnya. Bila empedu jenuh dengan kolesterol, kolesterol dapat mengendap sebagai kristal dan menyebabkan pemben­tukan batu empedu.

PENGERTIAN EMPEDU | ok-review | 4.5