PENGERTIAN DEKLARASI KAIRO (CAIRO DECLARATION)

By On Tuesday, April 10th, 2018 Categories : Review

Deklarasi Kairo (Cairo Declaration), Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian ummat Islam, Apalagi mayoritas negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan negara-negara Islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah ditetapakn Allah SWT. Berkaitan dengan itu, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organization of the Islamic Conference (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam di Kairo.
Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR)) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.
Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok, antara lain:
(1) Hak Persamaan dan kebebasan (Pasal 19 ayat a,b,c,d, dan e) Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Israa’ ayat 70
 2. Surah An-Nisaa’ ayat 58, 105, 107, 135
 3. Surah Al-Mumtahanah ayat 8

(2) Hak hidup (pasal 2 ayat a,b,c, dan d)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Maidah ayat 45
 2. Surah Al-Isra’ ayat 33

(3) Hak memperoleh perlindungan (pasal 3)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Insaan ayat
 2. Surah Al-Balad ayat 12-17
 3. Surah At-Taubah ayat 6

(4) Hak Kehormatan pribadi (pasal 4) Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah At-Taubah ayat 6

(5) Hak menikah dan berkeluarga ( pasal 5 ayat a dan b )
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 221
 2. Surah Ar-Ruum ayat 21
 3. Surah An-Nisaa’ ayat 1
 4. Surah At-Tahrim ayat 6

(6) Hak wanita sederajat dengan pria (pasal 6)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 228

(7) Hak-hak anak dari orangtua (pasal 7 ayat a,b,c)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 233
 2. Surah Al-Israa’ ayat 23-24

(8) Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam
perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada :

 1. Surah At-Taubah ayat 122
 2. Surah Al-Alaq ayat 1-5

(9) Hak kebebasan memilih agama (pasal 10)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 256
 2. Surah Al-Kahfi ayat- 29
 3. Surah Al-Kafiruun ayat 1-6

(10) Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka (pasal 12)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah An-Nisaa’ ayat 97
 2. Surah Al-Mumtahanah ayat 9

(11) Hak-hak untuk bekerja (pasal 13) Pasal ini berdasarkan kepada:

 1. Surah At-Taubah ayat 105
 2. Surah Al-Baqarah ayat 286
 3. Surah Al-Mulk ayat 15

(12) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (pasal 14)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 275-278
 2. Surah An-Nisaa ayat 161
 3. Surah Ali Imran ayat 130

(13) Hak milik Pribadi (pasal 15 ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 29
 2. Surah An-Nisaa’ ayat 29

(14) Hak menikmati hasil atau produk ilmu (pasal 16)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Ahqaaf ayat 19
 2. Surah Al-Baqarah ayat 164

(15) Hak tahanan dan narapidana (pasal 20-21)
Pasal ini berdasarkan pada:

 1. Surah Al-Mumtahanah. ayat 8

 

PENGERTIAN DEKLARASI KAIRO (CAIRO DECLARATION) | ok-review | 4.5