PENGERTIAN CALON PEGAWAI NEGERI

By On Tuesday, October 29th, 2013 Categories : Antropologi

CALON PEGAWAI NEGERI adalah orang yang dipekerjakan dalam suatu tugas akan tetapi belum menerima pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap. Untuk jasanya itu ia hanya menerima gaji tidak tetap, mungkin berupa honor mingguan atau bulanan. Kemudian setelah ada pengangkatan sementara ia menerima gaji bulanan sebesar 80 persen dari gaji bulanan yang akan diterimanya apabila pengangkatan sebagai pegawai negeri telah diterimanya.
Persyaratan dan pengangkatan pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri. Setiap pelamar yang diterima diangkat sebagai calon pegawai negeri dalam masa percobaan untuk masa 1 sampai 2 tahun. Apabila dalam masa percobaan pegawai tersebut telah dianggap mempunyai kecakapan untuk diangkat menjadi pegawai negeri, atasan yang bersangkutan dapat mengusulkan pengangkatannya kepada Badan Urusan Pegawai Negeri melalui departemen yang bersangkutan.

PENGERTIAN CALON PEGAWAI NEGERI | ok-review | 4.5