PENGERTIAN BOTOL LEIDEN

By On Thursday, May 8th, 2014 Categories : Review

PENGERTIAN BOTOL LEIDEN – Atau botol Leyden, suatu bentuk dini dari kapasitor (peranti penyimpan muatan listrik), berupa guci kaca yang dibalut dengan lembaran tipis logam. Lembaran ini dihubungkan dengan bumi. Pada dinding dalam juga ditempelkan lembaran tipis lo­gam. Kedua lembaran ini tidak boleh bersentuhan. Lembar yang di dalam berhubungan dengan batang penghantar yang terletak di sepanjang sumbu guci, dan menyembul keluar dari sumbat. Sumbat itu ter­buat dari bahan isolator. Ujung atas batang berbentuk bola. Botol Leiden ini diberi muatan listrik dengan suatu generator elektrostatik.
Botol ini mula-mula direka oleh E. Georg von Kleist dalam tahun 1745. Aslinya isi botol adalah rak­sa, air, atau anggur selaku elektrolit. Namun elektrolit ini sebenarnya tidak diperlukan asal kontak antara ba­tang penghantar dan lembar di dalam guci berlang­sung dengan baik. Dalam tahun yang sama, secara ter­pisah, Pieter van Musschenbroek, guru besar fisika pada Universitas Leiden, membuat botol serupa. De­wasa ini botol it’.i masih digunakan sebagai alat peraga kelistrikan static sekolah.

PENGERTIAN BOTOL LEIDEN | ok-review | 4.5