MENGENAL TAHER JALALUDDIN (1869-1956)

By On Thursday, April 3rd, 2014 Categories : Review

MENGENAL TAHER JALALUDDIN (1869-1956) – Yang juga dikenal sebagai Syekh Taher Jalaluddin al Azhari al Falaki, adalah ulama Minangkabau pembawa pemikiran baru. Pemikiran barunya itu terutama karena ia belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan mem­punyai keahlian dalam ilmu falak.
Jalaluddin dilahirkan di Ampat Angkat. Waktu berusia 11 tahun, ia pergi ke Mekah dan tinggal di sana selama 15 tahun. Selain belajar, ia sempat pula meng­ajar di sana. Setelah itu ia pergi ke Mesir untuk meng­ikuti kuliah di Universitas Al-Azhar, dan termasuk orang Indonesia pertama yang belajar di universitas terkenal itu.
Setelah itu Jalaluddin kembali ke Semenanjung Ta­nah Melayu. Pada tahun 1906 ia menerbitkan maja­lah L ‘A l-Iman di Singapura bersama Syekh Muham­mad al-Kalali. Melalui majalah itulah ia meniupkan angin pembaharuan. Dalam penerbitannya, ia sangat dipengaruhi oleh majalah al-Urwatu ‘l-Wutsqa yang terbit di Paris di bawah pimpinan dua pendekar pem­baharuan, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh; juga oleh majalah al-Manar yang terbit di Kairo, di bawah pimpinan Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Ia sempat pula menjabat Mufti Kerajaan Johor.
Jalaluddin meninggal di Kuala Langsary, Perak, Malaysia, dalam usia lanjut.
 

MENGENAL TAHER JALALUDDIN (1869-1956) | ok-review | 4.5