MENGENAL REINDER FENNEMA, (1845-1897)

By On Thursday, March 13th, 2014 Categories : Ilmu Alam, Review

Ahli geologi Be­landa yang melakukan pemetaan geologi Pulau Su­matra yang pertama bersama ahli teknik dan geoloei Belanda Rogier Verbeek pada tahun 1883. Ia mela­kukan pemboran artois di Jakarta dan berbagai tem­pat lain. Ia juga melakukan penyelidikan vulkanolo­gi di Gunung Semeru (1885) dan Gunung Galunggung (1893).
Pada tahun 1896 bersama Verbeek ia menerbitkan buku tentang geologi lengkap Pulau Jawa dan Ma­dura yang pertama. Ia meninggal dunia dalam mela­kukan penyelidikan di Danau Poso, Sulawesi Selatan. Untuk mengabadikan namanya, gunung di sebelah ba­rat Danau Poso disebut Gunung Fennema.

MENGENAL REINDER FENNEMA, (1845-1897) | ok-review | 4.5