MENGENAL JALLALUDIN

By On Thursday, April 3rd, 2014 Categories : Review

MENGENAL JALLALUDIN  – Seorang tokoh tarekat ke lahiran Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Pendidikan agamanya tak jelas, tetapi ia pernah mengikuti ceramah-ceramah Syekh Sulaiman al Rasuli (1871-187qJ seorang tokoh Perti.
Jallaludin pernah bekerja sebagai guru sekolah da­sar. Dalam tarekat ia mengaku pernah belajar dari Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubis, Mekah selaku tokoh tarekat. Ia mendirikan Persatuan Penganut Tarekat Islam (PPTI), organisasi yang pernah menjadi partai politik dan mengikuti pemilihan umum tahun 1955 Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante. Jallaludin menulis banyak buku tentang Tarekat Naqsyabadiyah, antara lain Jfa. hasia Mutiara Tarekat Naqsyabandiyah, Perahan Ta­rekat Naqyabandiyah, Jembatan ke Sorga, Ilmu Ke­tuhanan Yang Maha Esa, dan Seribu Satu Wasiat Te­rakhir .

MENGENAL JALLALUDIN | ok-review | 4.5