MENGENAL ANI IDRUS

By On Monday, March 24th, 2014 Categories : Review

Wartawan kawakan dan peng­usaha penerbitan pers di Medan yang pertama kali menerbitkan majalah untuk kaum wanita di Indone­sia pada masa merdeka, yakni Wanita.
Ani Idrus dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatra Ba­rat. Ia memulai karier jur­nalistik pada tahun 1930 sebagai pengarang di maja­lah Pandji Poestaka yang terbit di Jakarta. Pada ta­hun 1936 ia bekerja di ha­rian Sinar Deli di Medan. Bersama Muhammad Said, yang kemudian menjadi suaminya, ia mendirikan majalah politik Seruan Kita pada tahun 1938. Pada ta­hun 1945 ia menerbitkan majalah wanita pertama pada masa merdeka bernama Wanita, yang sejak 15 Juni 1949 diubah namanya menjadi Dunia Wanita, dan masih terbit sampai sekarang.
Bersama Muhammad Said, Ani Idrus sejak 11 Januari 1947 juga memimpin harian Waspada, salah satu surat kabar tertua di Indonesia pada masa mer­deka. Ketika Muhammad Said memasuki masa pen­siun beberapa tahun yang lampau, Ani Idrus masih terus melanjutkan kendali pimpinan harian itu sam­pai sekarang (1989).
Ia menjadi anggota pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Medan ketika dibentuk pada ta­hun 1951. Selama sepuluh tahun berturut-turut (1953- 1963) ia menjadi ketua PWI Cabang Medan itu. Ani Idrus, yang aktif dalam pergerakan politik se­belum masa merdeka, menjadi ketua Indonesia Muda pada tahun 1934 dan anggota Gerakan Rakyat Indo­nesia pada tahun 1937 di Medan. Ia memasuki Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1949, ketika di­berlakukannya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Ia juga giat mengembangkan Wanita Mar- haenis, yang sebelumnya bernama Wanita Demokrat, dan menjadi ketua organisasi itu untuk Sumatra Utara pada tahun 1950-1956.
Menjelang pertengahan tahun 1960-an, keanggota­annya sebagai wakil Golongan Wanita dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) Suma­tra Utara ditentang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tetapi PKI gagal dalam tuntutannya agar ia diberhentikan sebagai anggota DPR-GR.
Pada awal tahun 1988 Ani Idrus termasuk salah se­orang penerima penghargaan Penegak Pers Pancasila yang disampaikan Menteri Penerangan Harmoko.

MENGENAL ANI IDRUS | ok-review | 4.5