MEMAHAMI PEMIKIRAN R. NG. RANGGAWARSITA MELALUI SERAT JAYENGBAYA

By On Friday, December 11th, 2020 Categories : Katalog

in: Title and page –> Author: Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu / Series – Volume – Page: Basis 038: 119-120 / Publisher: Yayasan Badan Penerbit BASIS / Language: Indonesia / Keywords & subject: Budayawan Jawa — Serat Jayengbaya

MEMAHAMI PEMIKIRAN R. NG. RANGGAWARSITA MELALUI SERAT JAYENGBAYA | ok-review | 4.5