in: Dell, Katharine, ed., From Book Title: Reading Job Intertextuality, 118-128 // // Editor: Dell, Katharine, Ed. coll. // Publisher: // Language: English // Keywords & Subject: … (Ezekiel 14:14): The Case of Job and EzekielEzekiel 14, Noah, Daniel, and Job, IntertextualityNoah, Daniel, and Job

Filed under : Budaya,