CIRI PENDIDIKAN BUDAYA BARAT DENGAN BUDAYA TIMUR

By On Friday, May 30th, 2014 Categories : Psikologi

CIRI PENDIDIKAN BUDAYA BARAT DENGAN BUDAYA TIMUR – Bagaimana pun pula anak-anak di jaman ini hidup dalam sebuah dunia di mana masing-masing budaya terasa semakin saling berkomunikasi dan dekat satu sama lain. Dengan dipacu oleh alat ko­munikasi moderen, teijadilah perbenturan nilai-nilai dari pelbagai budaya.
Orang tidak dapat lagi mengisolasikan dirinya dari pengaruh budaya luar. Orang di Barat mencari nilai-nilai budaya Timur semen­tara itu orang di Timur semakin diteijang oleh nilai budaya Barat. Masing-masing budaya memberikan sumbangan khas bagi pemekaran nilai kemanusiaan dari anak-anak moderen. Berikut ini disajikan secara ringkas saja ciri-ciri budaya Barat dan budaya Timur. Perbedaan dipaparkan secara tajam dengan memakai beberapa kata kunci sebagai bantuan bagi orangtua dan para pendidik dalam rangka menyusun strategi pendidikan.
 

CIRI PENDIDIKAN BUDAYA BARAT DENGAN BUDAYA TIMUR | ok-review | 4.5