MENGENAL ZIYA GOKALP

On Tuesday, January 30th, 2018 By

TokohZiya Gokalp, pemikir dan penulis Tur­ki terkenal karena ide orisinilnya tentang nasionalisme Turki. Lahir di Diyar Bakr (Mesopotamia) pada 1876 dengan nama...

MENGENAL ABU HAMID AL-GAZALI

On Tuesday, January 30th, 2018 By

TokohAbu Hamid al-Gazali, (selanjutnya di­sebut saja adalah ulama yang amat berpengaruh dan diagungkan di du­nia Islam. Gelarnya antara lain adalah Huj­fat al–Iskim,...

MENGENAL SUNAN GUNUNG JATI

On Tuesday, January 30th, 2018 By

TokohSunan Gunung Jati, adalah sebutan terhadap Fatahillah atau Falatehan menurut sebutan Portugis, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Akan tetapi menurut babad­babad namanya adalah...

MENGENAL FIR'AUN

On Monday, January 29th, 2018 By

TokohFir’aun adalah sebutan (gelar) bagi raja­raja Mesir Kuno. Kata ini kelihatannya berasal dari bahasa Ibrani Per–O yang arti­nya Rumah Besar. Gelar ini...

APA ITU ARTI FIRDAUS

On Monday, January 29th, 2018 By

TokohFirdaus berarti taman. Kata ini dapat di­jumpai dalam, al-Quran pada dua tempat, yakni: 18:107 (Sesungguhnya orang-orang yang berimnn dan beramal saleh, bagi...

MENGENAL DAUD

On Sunday, January 28th, 2018 By

TokohDaud adalah seorang nabi atau rasul Tuhan; is juga seorang raja, yakni raja ke­dua Bani lsrail (raja pertama mereka ada­lah Saul, yang...

MENGENAL SUNAN DRAJAT

On Sunday, January 28th, 2018 By

TokohSunan Drajat, yang nama aslinya Sya­rifuddin, sering juga disebut dengan nama Raden Qosim. Ia adalah salah seorang pu­tera Sunan Ampel. Sebagaimana ayahnya,...

MENGENAL PANGERAN DIPONEGORO

On Sunday, January 28th, 2018 By

TokohPangeran Diponegoro, adalah seorang bangsawan tinggi Yogyakarta yang dengan keyakinan agamanya (Islam) telah berusa­ha melawan penjajah Belanda demi hak dan harga dirinya...

MENGENAL DAUD ZAHIRI

On Sunday, January 28th, 2018 By

TokohDaud Zahiri adalah seorang ahli hukum Islam (fikih) ternama, lahir di Kufah pada 202 H. Nama lengkapnya ialah Daud ibnu Ali ibnu...

MENGENAL DARAQUTNI

On Saturday, January 27th, 2018 By

TokohDaraqutni adalah seorang ahli hadis ter­kenal yang.dijuluki dengan al–Hafiz (ahli hadis yang hafal 100.000 buah hadis). Na­ma lengkapnya ialah Abu al-Hasan Ali...