MENGENAL QASIM AMIN

On Friday, March 2nd, 2018 By

TokohQasim Amin adalah salah seorang pe­mikir pembaharuan dalam Islam, dilahir­kan di sebuah desa bernama Tarah, dae­rah pinggiran kota Mesh pada bulan Desember...

MENGENAL JASSAS

On Monday, February 5th, 2018 By

TokohJassas adalah seorang ahli tafsir dan ahli usul-fikih ternama. Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Ali dengan gelar Abu Ba­kar ar-Razi, yang terkenal...

MENGENAL SYEKH JUNEID TALA

On Monday, February 5th, 2018 By

TokohSyekh Juneid Tala, dilahirkan pada 1886 di sebuah desa bernama Hutadolok Maga, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Tapanuli Selatan, di kaki gunung Sorik Marapi....

MENGENAL AL-JAMI

On Monday, February 5th, 2018 By

Tokohal-Jami, lengkapnya Nurud-Din Abdur-Rahman al-Jami, adalah satu di antara sejumlah orang-jenius yang dilahirkan oleh negeri Persia. Ia lahir di Kharjad, termasuk negeri...

MENGENAL ABDURRAHMANBIN HASAN AL- JABARTI

On Monday, February 5th, 2018 By

TokohAbdurrahmanbin Hasan al- Jabarti, adalah seorang sejarawan yang terkeng terutama karend tulisan dan catatannya mengenai kehidupan di Mesir setelah me­ningkatnya hubungan Mesir-Perancis...

MENGENAL ISMAIL

On Sunday, February 4th, 2018 By

TokohIsmail adalah nabi dan rasul Tuhan, putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ibunya bekas sahaya Raja Mesir yang dihadiahkan ke­pada Ibrahim. Ibrahim...

MENGENAL ISKANDAR MUDA

On Sunday, February 4th, 2018 By

TokohIskandar Muda adalah salah seorang raja Aceh Darussalam yang terbesar, dan pada masa pemerintahannya, kerajaan Is­lam di ujung utara pulau Sumatra ini...

MENGENAL TUANKU IMAM BONJOL

On Saturday, February 3rd, 2018 By

TokohTuanku Imam Bonjol, dilahirkan pa­da 1772 di Alahan Panjang, Sumatra Ba­rat. Nama kecilnya Mohammad Syuhab, putra Tuanku Raja Nuruddin. Pada usia sekitar...

MENGENAL ILYAS

On Friday, February 2nd, 2018 By

TokohIlyas adalah nabi atau rasul yang ke 17 dalam Islam. Nama Ilyas disebut dua kali dalam al-Quran, yakni pada surat al­An’am ayat...

MENGENAL DR. HUSEIN JAYADININGRAT

On Friday, February 2nd, 2018 By

TokohDr. Husein Jayadiningrat, dilahir­kan pada 8 Desember 1886 (1302 H) di Banten, Serang, Jawa Barat. Ayahnya se­orang Bupati Serang. Sejak semula, se­bagai...