ARTI KIMOPAPAINA

By On Friday, April 18th, 2014 Categories : Review

ARTI KIMOPAPAINA – Suatu enzim berupa kristal yang diisolasi dari getah papaya. Enzim ini lazim diguna­kan dalam pengempukan daging dan dalam pembuat­an bir tahan dingin (chilled proof beer). Enzim ini dapat dipisahkan menjadi dua komponen: kimopapain A dan kimopapain B. Daya kerjanya mirip dengan pa- paina, baik terhadap senyawa-senyawa penghambat maupun aktivitas sintetiknya.
Di antara enzim-enzim yang terdapat dalam getah papaya, daya tahan panas kimopapaina lebih besar da­ripada peptidase A papaya dan papaina. Selain itu ki­mopapaina juga lebih tahan pada pH rendah di bawah suhu 10°C. Kimopapaina A mempunyai bobot mole­kul 36.400 dan B 34.500. Masing-masing titik isolis- triknya adalah 10,1 dan 10,4.

ARTI KIMOPAPAINA | ok-review | 4.5