Adalah menggelembungnya suatu sel akibat volume cairan di dalamnya bertambah. Turgor dapat menyebabkan timbulnya gerakan sel yang disebut gerak turgor. Contoh gerak turgor dijumpai pada sel-sel mulut daun. Jika sedang berlangsung fotosintesis, kadar karbohidrat dalam sel akan naik, yang menyebabkan cairan masuk ke dalam sel. Akibatnya sel menggelembung, sehingga mulut daun akan terbu-ka. Dalam keadaan itu C02 akan masuk dan 02 akan keluar. Jika fotosintesis terhenti, misalnya pada malam hari, kadar karbohidrat dalam sel akan berkurang. Bersamaan dengan itu, turgor juga akan berkurang sehingga mulut daun akan tertutup. Pada keadaan panas sekali kadar air dalam sel juga akan berkurang dan turgor sel mulut daun berkurang. Akibatnya mulut daun tertutup, dan penguapan air dari permukaan daun akan berkurang.