Advertisement

Atau ilmu ukur segi tiga mula- mula berarti cabang ilmu ukur yang membahas aspek- aspek segi tiga. Dalam bentuk yang elementer ini, orang memanfaatkan trigonometri dalam astronomi, pelayaran, dan survai. Kemudian trigonometri berkembang, sehingga antara lain dikenal trigonometri analitik, fungsi trigonometri, dan trigonometri bola.

Trigonometri yang elementer membahas segi tiga siku, yaitu segi tigayang salah satu sudutnya 90°. Bayangkan segi tiga ABC dengan sudut C siku. Maka sinus A adalah BC/AC, kosinus A adalah AB/AC dan tangen A adalah BC/AB. Selanjutnya sekan, kosekan dan kotangen masing-masing adalah kebalikan dari sinus, kosinus dan tangen.

Advertisement

Trigonometri analitik membahas segi tiga biasa. Biasanya bidang datar dibagi menjadi empat kuadran oleh sepasang sumbu koordinat. Selanjutnya bentuk segi tiga itu hampir tidak dikaitkan lagi. Maka cabang ini menjadi geometri analitik.

Dalam membahas fungsi trigonometri bentuk segi tiga sudah tidak tampak, demikian pula sudutnya Maka siav, kosinusx, tangerLv dsb. telah menjadi fungsi yang dikelompokkan dalam fungsi transendental. Fungsi trigonometri lebih banyak membahas bilangan riel daripada sudut. .

Trigonometri bola kembali membahas segi tiga, tetapi segi tiga yang terletak pada permukaan bola. Cabang trigonometri ini banyak dimanfaatkan dalam geodesi dan astronomi.

Advertisement