Advertisement

Adalah segi empat dengan sepasang sisi sejajar. Webster mendefinisikan trapezium sebagai segi empat tanpa ada sisi yang sejajar. Dikenal trapezium sama kaki, trapezium siku dan trapezium sebarang. Dengan definisi ini dikenal beberapa sifat bentuk geometri ini. Trapezium sama kaki mempunyai sudut alas yang sama besar. Luas trapezium ABCD dengan AB // CD adalah (AB + CD) x t/2 dengan t ialah tinggi trapezium, yaitu jarak antara kedua sisi sejajar.

 

Advertisement

Advertisement