Keadaan yang merupakan batas mulainya tanaman menjadi layu. Keadaan ini berkaitan erat, antara lain, dengan ketersediaan air di dalam tanah dan transpirasi. Tanaman mulai layu jika air yang hilang melalui transpirasi lebih besar daripada air yang diabsorbsi dari dalam tanah. Batas tanaman mulai layu disebut titik permulaan layu. Bila sepanjang siang hari kelayuan tanaman tetap bertahan, namun pada malam hari tanaman menjadi segar kembali karena kadar air yang diabsorbsi lebih besar daripada yang dikeluarkan, keadaan tanaman tersebut disebut layu sementara. Namun, jika pada malam hari keadaan tetap sama dengan siang hari, tanaman akan terus layu dan tidak akan menjadi segar kembali sampai tanaman tersebut akhirnya mati; batas tanaman mulai layu dan bersifat tidak balik lagi disebut titik layu permanen.

Titik layu dinyatakan dengan persentase. Persenan titik layu dapat dihitung dengan membagi berat kadar air tanah yang tertinggal saat terjadi kelayuan dengan berat tanah saat terjadi kelayuan dan dikalikan 100. Oleh karena setiap jenis tanah mempunyai kemampuan menahan air berbeda, maka titik layu setiap tanah pun berbeda. Contohnya titik layu tanah liat lebih tinggi daripada titik layu tanah berpasir.