Kain penyekat yang berfungsi untuk memisahkan ruangan atau menghalangi masuknya cahaya secare berlebihan ke dalam ruangan. Kebanyakan tirai di pasang di pintu atau jendela kaca, dan dilengkapi dengan tirai tipis tembus pandang yang disebut vitrase {vitrage). Pemasangan vitrase dimaksudkan untuk tetap membiarkan cahaya masuk tetapi sedikit menghalangi penglihatan atas keadaan ruang yang disekat oleh tirai tersebut. Di lihat dari sisi dalam, vitrase di pasang di balik tirai kain tebal sehingga pembukaan tirai mengakibatkan cahaya yang masuk ruangan hanya terhalang oleh vitrase.

Pada penataan ruang dalam, tirai dan upholsteri merupakan komponen-komponen yang senantiasa mendapatkan perhatian besar. Upholsteri adalah bahan-bahan pelapis perabotan rumah tangga (meja, kursi, dan sebagainya), yang selain dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dalam menggunakan perabotan-perabotan tersebut juga dimaksudkan agar perabot dan ruangan tempat perabot itu berada menjadi lebih menarik. Untuk memberikan kenyamanan, perabot rumah tangga biasanya dilapisi dengan bahan yang tebal dan empuk. Pada kursi, pelapisan diberikan pada bagian alas, sandaran punggung dan tangan kursi. Beberapa jenis perabot rumah tangga menggunakan pegas dan busa sebagai upholsteri dan kemudian ditutup dengan kain atau kulit agar tampak lebih indah dan menarik.