Adalah teknik atau seni cetak dengan memakai huruf-huruf lepas yang disusun, tidak lagi diukirkan pada acuan seperti dalam teknik cetak xilografi. Sekarang tipografi digunakan sebagai istilah semua :eknik pencetakan.