Advertisement

Senyawa hidrokarbon berhalogen. Dikenal dua isomer: 1.1,2,2-tetrakloroetana atau etilenetetraklorida atau asetilenatetraklorida (nama adisi) dengan rumus kimia CHCL-CHCL dan 1,1,1,2-tetrakloroetana dengan rumus CCh-CHCl.

Yang pertama merupakan cairan berat tak-berwarna, dengan rapatan 1,60 dan titik beku – 43,8°C serta titik didih 46,3°C. Zat ini digunakan sebagai pelarut lilin dan lemak, sebagai pembersih logam, dan juga sebagai insektisida. Yang kedua, mendidih pada 29°C dan mempunyai rapatan 1,58.

Advertisement

Advertisement