PENGERTIAN KONKLUSI

adsense-fallback

PENGERTIAN KONKLUSI – Dalam kaitannya dengan proses bera­cara di muka hakim (pengadilan), suatu kesimpulan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara atas fakta-fakta atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam gugat­an, jawaban pertama, replik, dan duplik. Kesimpulan dalam proses beracara di muka hakim merupakan upaya terakhir dari kedua belah pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim (pengadilan) tentang fakta-fakta atau dalil-dalil dari kedua belah pihak yang berperkara, yang sudah terbukti kebenarannya. Untuk dalil-dalil yang sudah terbukti atau belum terbukti ter­sebut, dalam kesimpulan ini sering dimintakan suatu akta, agar hakim (pengadilan) dapat memberikan putusannya berdasarkan keyakinan akan kesimpulan itu.

adsense-fallback
var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback