CIRI PENDIDIKAN BUDAYA BARAT DENGAN BUDAYA TIMUR – Bagaimana pun pula anak-anak di jaman ini hidup dalam sebuah dunia di mana masing-masing budaya terasa semakin saling berkomunikasi dan dekat satu sama lain. Dengan dipacu oleh alat ko­munikasi moderen, teijadilah perbenturan nilai-nilai dari pelbagai budaya.

Orang tidak dapat lagi mengisolasikan dirinya dari pengaruh budaya luar. Orang di Barat mencari nilai-nilai budaya Timur semen­tara itu orang di Timur semakin diteijang oleh nilai budaya Barat. Masing-masing budaya memberikan sumbangan khas bagi pemekaran nilai kemanusiaan dari anak-anak moderen. Berikut ini disajikan secara ringkas saja ciri-ciri budaya Barat dan budaya Timur. Perbedaan dipaparkan secara tajam dengan memakai beberapa kata kunci sebagai bantuan bagi orangtua dan para pendidik dalam rangka menyusun strategi pendidikan.