Qasim Amin adalah salah seorang pe­mikir pembaharuan dalam Islam, dilahir­kan di sebuah desa bernama Tarah, dae­rah pinggiran kota Mesh pada bulan Desember …

Jassas adalah seorang ahli tafsir dan ahli usul-fikih ternama. Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Ali dengan gelar Abu Ba­kar ar-Razi, yang terkenal …

Syekh Juneid Tala, dilahirkan pada 1886 di sebuah desa bernama Hutadolok Maga, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Tapanuli Selatan, di kaki gunung Sorik Marapi. …

al-Jami, lengkapnya Nurud-Din Abdur-Rahman al-Jami, adalah satu di antara sejumlah orang-jenius yang dilahirkan oleh negeri Persia. Ia lahir di Kharjad, termasuk negeri …

Abdurrahmanbin Hasan al- Jabarti, adalah seorang sejarawan yang terkeng terutama karend tulisan dan catatannya mengenai kehidupan di Mesir setelah me­ningkatnya hubungan Mesir-Perancis …

Ismail adalah nabi dan rasul Tuhan, putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ibunya bekas sahaya Raja Mesir yang dihadiahkan ke­pada Ibrahim. Ibrahim …

Iskandar Muda adalah salah seorang raja Aceh Darussalam yang terbesar, dan pada masa pemerintahannya, kerajaan Is­lam di ujung utara pulau Sumatra ini …

Tuanku Imam Bonjol, dilahirkan pa­da 1772 di Alahan Panjang, Sumatra Ba­rat. Nama kecilnya Mohammad Syuhab, putra Tuanku Raja Nuruddin. Pada usia sekitar …

Ilyas adalah nabi atau rasul yang ke 17 dalam Islam. Nama Ilyas disebut dua kali dalam al-Quran, yakni pada surat al­An’am ayat …

Dr. Husein Jayadiningrat, dilahir­kan pada 8 Desember 1886 (1302 H) di Banten, Serang, Jawa Barat. Ayahnya se­orang Bupati Serang. Sejak semula, se­bagai …

Ibrahim dalam pandangan umat Islam, adalah seorang nabi atau rasul Tuhan. Para ahli, berdasarkan tradisi yang ada, mem­perkirakan bahwa ia hidup dalam …

Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad dari putrinya, Fatimah. Husein bersama kakaknya, Hasan, untuk beberapa tahun sempat menikmati kasih sayang seorang kakek …