Agama

PENGERTIAN TRIVANSA

Adalah tiga kelompok masyarakat Hindu, yakni brahmana, ksatria, dan waisya. Brahmana merupakan kelompok intelektual, termasuk kaum pemikir, budayawan, dan pemimpin spiritual. Kelompok penegak keadilan, termasuk pembela negara, pelindung masyarakat, dan penegaKhukum, tergabung dalam kategori ksatria. Kelompok pengatur ekonomi, termasuk pengusaha, industriawan, dan pedagang, digolongkan ke dalam kategori waisya. Dalam perkembangannya, tiga kelompok dalam masyarakat Hindu

PENGERTIAN TRIPITAKA

Atau tipitaka, adalah kitab suci bagi penganut Budha. Secara harfiah Tripitaka berarti tiga kumpulan. Judul ini merujuk pada tiga kumpulan naskah suci, yaitu yang berkaitan dengan aturan (vinaya) dan disebut Vinaya Pitaka, yang berkaitan dengan ajaran (dhamma atau sutta) dan disebut Sutta Pitaka, serta yang berkaitan dengan ajaran khusus {abhi- dhamma) dan disebut Abhidhamma Pitaka.

PENGERTIAN TRISAKTI

Adalah nama lain Trimurti, yaitu tiga wujud Brahma, Vishnu, dan Siva, yang merupakan personifikasi Hyang Widhi Wasa. Secara simbolik Trisakti juga bermakna tiga aksara suci, yaitu A, U, dan M, yang bila dirangkai menjadi satu, Aum yang diucapkan Om, berarti Tuhan Yang Maha Esa.

PENGERTIAN TRILOKA

Tiga tempat pemusatan diri pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Ilmu Kejawen, yaitu janaloka, indraloka, dan guruloka. Pemusatan diri pada Tuhan di alam janaloka membuat hawa nafsu terkendali dalam keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pemusatan diri di alam indraloka membuat diri manusia bebas dari pengaruh segala hawa nafsu, gairah, serta hasrat kemanusiaan. Pemusatan diri di alam

PENGERTIAN TRILOKA

Atau Tribhuvana, adalah bhur, bhuwah, dan swah, seperti yang dikenal dalam mantra gayatri tatkala mengucapkan trisandhya. Bhur berarti bumi, bhuwah berarti neraka, dan swah berarti surga. Pengertian surga dan neraka bagi umat Hindu berbeda dengan pengertian penganut agama lainnya. Agama Hindu mengartikan sorga sebagai dunianya para dewata, yaitu makhluk dalam wujud cahaya cemerlang abadi, sedangkan

PENGERTIAN TRIMURTI

Istilah Sanskerta yang artinya “Yang Berwujud Tiga”, adalah tiga wujud personifikasi Hyang Widhi Wasa (Tuhan). Trimurti adalah Brahma, Vishnu, dan Siva, yang masing-masing merupakan perlambang prinsip-prinsip pencipta, pemelihara, dan pelebur. Brahma lambang pencipta memiliki kekuatan rajah, yaitu rajoguna, yang penuh imajinasi dan kreatif sebagai pencipta. Lambang pemelihara, Vishnu, memiliki kekuatan satwaguna yang penuh dengan kebajikan

PENGERTIAN TRIKAYA

Yang secara harfiah berarti tiga tubuh, adalah tiga bentuk tubuh Budha yang terdiri atas tubuh ajaran {dharmakaya), tubuh kenikmatan (sambhogakaya), dan tubuh perubahan (nirmanakaya). Berdasarkan perkembangan konsepsinya, doktrin Trikaya agaknya bermula dari pemuliaan terhadap Budha Gotama dan ajarannya. Dalam hal ini Budha Gotama dipandang sebagai manusia yang bermanifestasi di dunia nyata dan tampak secara fisik,

PENGERTIAN TRILOCHANA

Nama lain Batara Siva yang berarti “Dia Yang Bermata Tiga”. Dalam epos Mahabharata dikisahkan bahwa tatkala Batara Siva sedang semadi di puncak Gunung Himalaya, ia diganggu saktinya, Batari Dewi, dengan meletakkan tangan di matanya yang ketiga yang terletak di tengah-tengah dahi. Tiba- tiba mata ketiga ini memancarkan sinar teramat cemerlang sampai membakar hangus Kama, Dewa

PENGERTIAN TRIDHARMA

Yang secara harfiah berarti tiga ajaran, adalah aliran agama yang semula disebut Sam Kauw atau San Chiao. Aliran ini berusaha menggabungkan ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Budhisme menjadi satu. Oleh para perintisnya, semula gabungan agama ini dimaksudkan untuk memberikan identifikasi bagi kaum Cina peranakan di Indonesia yang seolah-olah kehilangan pegangan budaya akibat desakan budaya Barat. Gerakan

PENGERTIAN FRIDUUM

Kata Latin yang artinya tiga hari. Bagi umat Katolik istilah ini biasanya dihubungkan dengan program tiga hari yang bersifat rohani, seperti Tri- duum Sacrum (Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah) atau retret tiga hari.

PENGERTIAN TRI HARI SUCI

Adalah tiga hari dalam Pekan Suci antara hari Minggu Palma dan hari Minggu Paskah. Tiga hari itu adalah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah. Ketiganya merupakan rangkaian peringatan khusus akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pada hari Kamis Putih, secara khusus, umat kristiani memperingati dan merayakan perjamuan terakhir Kristus sebagai pelaksana kehendakNya yang terakhir

PENGERTIAN TRAYODASA

Doa penyucian bagi penganut Hindu yang dilakukan pada waktu upacara perkawinan untuk menolak segala Cibhayakala (marabahaya) bagi kedua mempelai. Dalam upacara perkawinan ini trayodasa harus diikuti saksi-saksi yang jumlahnya mencapai 30, yakni api, angin, tanah, air, angkasa, warna, bunyi, bau, rasa, sentuhan, siang, malam, subuh, senja, tengah hari, atman, yama, matahari, bulan, ibu, bapa, leluhur,
Page 3 of 6:« 1 2 3 4 5 6 »