Category: Agama

  • Pada Abad Pertengahan, merupakan pen-didikan yang diajarkan di katedral-katedral dan ….

  • Dalam pewayangan, adalah ke-mampuan setiap titisan (reinkarnasi) Dewa Wisnu untuk ….

  • Dalam agama Budha merujuk kepada tiga unsur, yakni Budha, Dharma, ….

  • Metode filsafat untuk membuktikan suatu kebenaran dengan tiga cara (pramana). ….

  • Sembahyangan umat Hindu untuk mengadakan hubungan dengan Hyang Widhi Wasa. ….

  • Atau Pura Kahyangan Tiga, adalah tiga lokasi suci tempat persembahyangan ….

  • Pandangan yang dianut sebagian kalangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang ….

  • Bagi umat Hindu, adalah dharma, artha, dan kama yang perlu ….

  • Adalah tiga kelompok masyarakat Hindu, yakni brahmana, ksatria, dan waisya. ….

  • Atau tipitaka, adalah kitab suci bagi penganut Budha. Secara harfiah ….