Advertisement

Bagaimana Bahasa Tertentu Berfungsi, Bahasa sebagai objek linguistik hanya dapat dijumpai dalam wu­jud bahasa yang beraneka ragam. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan ahli linguistik adalah mengkaji bahasa-bahasa itu, yang bagi kita akan tampak terutama sebagai alat komunikasi. Pantaslah apabila bahasa pertama-tama diamati dan dideskripsikan menurut cara kerjanya. Maksudnya adalah menegaskan cara masing-masing bahasa menguraikan pengalaman manusia dalam satuan-satuan ber­makna dan bagaimana bahasa menggunakan kebebasan bergerak yang diberikan oleh alat-alat wicara.

Advertisement
Advertisement
Filed under : Review,